หน้าแรก | ข้อตกลงในการใช้บริการ | ดาวน์โหลดเอกสาร | ติดต่อเรา  
.: Member Login :.
      ชื่อ
รหัสผ่าน
           

.: ข่าวประชาสัมพันธ์ :.


TOT SMS Service
- ส่งข้อความได้ทุกเครือข่าย
- ส่งได้สูงสุดถึงครั้งละ 10,000 เบอร์
- ส่งข้อความแบบยาวได้
- สามารถตั้งเวลาส่งข้อความได้
- เก็บรายชื่อ กลุ่ม ข้อความ ที่ส่งเป็นประจำ
  Rules Information
สัญญา / เงื่อนไข การใช้บริการส่งข้อความ SMS

1. ผู้ใช้บริการต้องไม่ส่งข้อความดังนี้

- ไม่เป็นการแสดงหรือมีข้อความซึ่งกระทบกระเทือนหรือดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ และรวมถึงประมุขของประเทศอื่น ๆ ด้วย

- ไม่เป็นการแสดงหรือมีข้อความก่อให้เกิดการดูหมิ่นเหยียดหยามประเทศชาติ รัฐบาล เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือกลุ่มชนอื่น

- ไม่เป็นการแสดงหรือมีข้อความที่ลบหลู่ เหยียดหยาม หรือนำความเสื่อมเสียมาสู่ศาสนาใด หรือไม่เคารพต่อปูชนียบุคคล ปูชนียสถาน ปูชนียวัตถุ

- ไม่เป็นการแสดงหรือมีข้อความที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนก่อให้เกิดการแตกแยกความสามัคคีระหว่างคนในชาติ หรือกระทบกระเทือนต่อสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ

- ไม่เป็นการแสดงหรือมีข้อความที่ขัดต่อศีลธรรม วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติ

- ไม่เป็นการแสดงออกหรือมีข้อความทางการเมือง ซึ่งอาจเป็นการบ่อนทำลายหรือกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงปลอดภัย ของประเทศ

- ไม่เป็นการแสดงออกหรือมีข้อความยั่วยุกามารมณ์ หรือลามกอนาจาร

- ไม่เป็นการแสดงออกหรือมีข้อความถึงความทารุณโหดร้าย ขาดมนุษยธรรมป่าเถื่อนหรืออุจาดแก่ผู้ฟัง

- ไม่เป็นการแสดงออกหรือมีข้อความถึงเรื่องเพ้อเจ้อ หลอกลวง ไร้สาระ ซึ่งอาจชักจูงให้ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็กและเยาวชนหลงเชื่ออย่างงมงาย

- ไม่เป็นการแสดงหรือมีข้อความถึงพฤติกรรมของผู้ร้ายซึ่งผิดธรรมดาอันอาจเป็นเหตุชักจูง หรือส่งเสริมให้เกิดอาชญากรรมยิ่งขึ้น ถ้อยคำในการส่งต้องสุภาพและไม่ผิดหลักภาษา

- ไม่หยาบคายหรือเป็นการดูหมิ่นเหยียดหยาม หรือทับถมบุคคลอื่น หรือสินค้าและบริการธุรกิจอื่น ไม่ว่าเป็นสินค้าและบริการ ธุรกิจชนิดหรือประเภทเดียวกัน หรือไม่ในกรณีการโฆษณาเพื่อขาย ให้เช่าสินค้าและบริการ

- ผู้ใช้บริการเสริม SMS และ VMS ต้องไม่เป็นตัวกลางการรับชำระเงินค่าสินค้าและบริการ รวมถึงการรับชำระเงินจองหรือ เงินมัดจำใด ๆ ทั้งสิ้น

- ห้ามไม่ให้ใช้เพื่อกระจายโฆษณาหรือข่าวสารไปยังเลขหมายปลายทางที่ไม่ใช่สมาชิกหรือพนักงานขององค์กรผู้ใช้บริการนี้ อันจะเป็นการรบกวนหรือละเมิดสิทธิของผู้ใช้โทรศัพท์ปลายทาง โดยมิได้รับความยินยอมจากเจ้าของเลขหมายปลายทาง


2. ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบทุกกรณี หากมีการร้องเรียนกรณีตามข้อ 1 ของเงื่อนไขการใช้บริการส่งข้อความ SMS


3. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงอัตราค่าใช้บริการตามความเหมาะสม โดยบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามสมควร